Welcome to Kaung Myat Thu
   Login    
  
  လုပ္ငန္းခြင္၀င္လွ်င္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား။
  • ထမ္းေဆာင္ရမည့္တာ၀န္  ။
  • ေစာင့္ထိန္းရမည့္က်င့္၀တ္ ။
  • လုိက္နာရမည့္လုပ္ငန္းခြင္စည္ကမး္ ။
  • တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ား ။
  • အေရးယူျခင္း ၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဴးသက္ေရာက္မႈမ်ား ။
  • အလုပ္သမားဥပေဒမ်ား ။

မွတ္ခ်က္ ။                        ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လုိလားခ်က္မ်ားအားညွိႏႈိင္း၍ သေဘာတူညီခ်က္ရယူျပီး

                                         စာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ဆုိလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ တရားမွ်တမႈရွိရန္ အျပန္အလွန္ထိန္း

                                        ညွိႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္ ။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ လုပ္သားမ်ားသည္ စာခ်ဴပ္ျဖင့္

                                        သာအလုပ္လုပ္ ၾကသည္ကုိ ေလ့လာသိရွိႏုိင္ႏုိင္ပါသည္ ။

 

                                                                                                                                      ေကာင္းျမတ္သူ

ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး 

အလုပ္အင္တာဗ်ဴး အရည္အေသြးျမင့္မားလာရန္ နည္းလမ္းမ်ား
2014 ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိက ထိပ္တန္းအလုပ္မ်ား။
ယခုလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အျမန္ခန္႕ထားရန္ရွိေသာ ရာထူးေနရာမ်ား
Pat Sajask in on a hockey card
Memes have Mars heyday
 
အလုပ္သမားအက်ိဴးခံစားခြင့္မ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင္တြင္းမွာ ေပ်ာ္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင့္ႏွင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရင့္က်က္သူျဖစ္ဖို႔ ။
အျမန္ ခန္႔ထားရန္ တြက္ လုိ အပ္ လွ်က္ ရွိေသာ ရာထူးမ်ား ။
♦ လုပ္ငန္းခြင္ အျမန္၀င္ေရာက္ ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမန္ခန္႔ထားလုိေသာရာထူးမ်ား ♦
ေခါင္းေဆာင္တိုင္းရဲ႕ အထူးလိုအပ္ခ်က္ (မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထားပ်ဳိးေထာင္ျခင္း)။
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးသို႕ မဝတ္သြားသင့္သည့္ အဝတ္အစားမ်ား
ယုံၾကည္ထိုက္ေသာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစဖုိ။
ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္။
အလုပ္လုပ္ၾကရာ၀ယ္ ။
ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း။
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ား ။
 
 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ခ်င္သလား
ထိပ္တန္း ဂ်ပန္ဘဏ္ႀကီးမ်ား ျမန္မာတြင္ ရုံးခြဲဖြင့္ရန္ အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကိဳးစားလာ
ျပည္တြင္း လုပ္သား ၃ သိန္းေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ဟု ဆုိ
သူမ်ားထက္ ထူးျခားသာလြန္ေနေအာင္ ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။