Welcome to Kaung Myat Thu
   Login    
  
  ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ခ်င္သလား

ျပည္တြင္းရွိ အလုပ္သမားေစ်းကြက္တြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ လုပ္သားရွားပါးမႈ ျပႆနာက မၾကာမီ၀င္ေရာက္လာေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း á€œá€¯á€•á€¹á€„န္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားကေျပာသည္။

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ အုိင္စီတီလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ အေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း စသည့္
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္မည့္သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။

ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိႏုိင္ရန္ အဓိကလုိအပ္ခ်က္မွာ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ အုိင္စီတီနည္းပညာမ်ား တတ္ေျမာက္ရန္ႏွင့္ မိမိလုပ္ကုိင္လုိေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာ ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္ထားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အလုပ္အကုိင္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက တညီတၫြတ္တည္း ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက ျပည္တြင္းက ၀န္ထမ္းေတြကုိ အလုပ္ေခၚၾကတဲ့အခါ အဓိကက စီပီေအဘြဲ႕ရေတြကို ဦးစားေပးေခၚတာ မ်ားလာတယ္။ စီပီေအဘြဲ႕ရဆုိရင္ လစာက အနည္းဆံုးဆယ့္တစ္သိန္းနဲ႔ သူ႔အထက္မွာပဲရွိတယ္။ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳကေတာ့ အနည္းဆံုး ရွစ္ႏွစ္ေလာက္ရွိရတယ္။ ဘာသာစကားအေနနဲ႔က တ႐ုတ္စာနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းသူေတြကို ဦးစားေပးေခၚလာၾကတယ္”ဟု ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ႏြယ္႐ိုးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေပးေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုျဖစ္ေသာ Executive Search မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကလည္း “ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အလုပ္ေခၚတဲ့ေနရာမွာ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈကို ဦးစားေပးေခၚလာၾကပါတယ္။ သူတို႔နဲ႔ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕ ေျပာဆုိဆက္ဆံႏုိင္မယ့္ ျပည္တြင္းက ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းေတြကုိပဲ သူတို႔က အလိုရွိၾကတာပါ။ အခုလို ႏုိင္ငံတကာက လုပ္ငန္းေတြ ျပည္တြင္းကို ၀င္လာတဲ့အခ်ိန္ ဒီက၀န္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳေတြကုိ တတ္ေျမာက္ထားသင့္တယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုရင္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ေကာင္းသူကုိသာ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြက ဦးစားေပးေခၚလာၾကတာ ျဖစ္လို႔ပါ”ဟု ေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံတဲ့အခါ အဓိကအခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဘာသာစကားတတ္ကၽြမ္းမႈက အားနည္းေနၿပီဆိုရင္
ႏုိင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ အလံုးအရင္းနဲ႔ ၀င္လာတဲ့အခါ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြကုိ ထိခုိက္ႏုိင္တယ္။

“အလုပ္ရွင္နဲ႔ အလုပ္သမားပုိင္းကုိ ၾကည့္ရင္လည္း အလုပ္သမားကလည္း မျပည့္မီဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမား ရွားပါးတဲ့ျပႆနာပဲ။ ဥပမာ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းကုိပဲၾကည့္ရင္ ကိုယ့္ဆီမွာက ကၽြမ္းက်င္သူရွားပါးတဲ့အတြက္ ကုိယ့္ရဲ႕ေဒသခံေတြက ေအာက္ေျခအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ေန႔စားအလုပ္သမားအဆင့္ပဲရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ လုပ္ခကလည္း ႏွိမ္ခံရတယ္။ ရာထူးႀကီးႀကီးပုိင္းမွာလည္း ျမန္မာဆုိတာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္”ဟု Super Point ကုမၸဏီလီမိတက္မွ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးစန္းျမင့္ထြန္းကေျပာသည္။

“ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလာရင္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသားက ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းပဲ ျဖစ္ေနရင္ ဒါမျဖစ္သင့္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ လူငယ္ေတြမွာ လံုေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ ရွိသင့္တယ္။ အဓိကလုိအပ္ခ်က္က ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈနဲ႔ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရယ္၊ အနိမ့္ဆံုးေတာ့ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္ ေကာင္းေကာင္းသံုးတတ္ဖုိ႔လိုတယ္”ဟု စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ Site Engineer ရာထူးျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကိုေက်ာ္ဇင္ဦးကေျပာသည္။

စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈမွာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္
အဓိကအဟန္႔အတားအဆီး တစ္ခုျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္သည္။

“လူေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းက အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္မႈ၊ ကုိယ္ပုိင္အစြမ္းအစနဲ႔ ေတြးေခၚဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းေတြရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြကလည္း အလုပ္သမားေစ်းကြက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ပူပန္ေနၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ဓေလ့စ႐ိုက္က ကၽြန္ေတာ္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကြာျခားပါတယ္”ဟု Edulink အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္း တည္ေထာင္ထားေသာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံသား Eugene Quah က ေျပာသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခြင့္အလမ္းနည္းပါးခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ ေစ်းကြက္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိင္း ျပည္ပကုမၸဏီႀကီးမ်ား ၀င္လာလွ်င္ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ လူသားအရင္းအျမစ္ အဆင္သင့္ ျဖစ္၊ မျဖစ္ အေျဖေပၚမည္ျဖစ္သည္။

“အလုပ္လုပ္ခ်င္သူေတြ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းလုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ပါ။ အဆံုးအျဖတ္က မၾကာမီေပးပါေတာ့မယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသူေတြအတြက္ အခြင့္အေရးနဲ႔ အခြင့္ထူးျဖစ္ေပမယ့္ ျပင္ဆင္မႈမရွိ၊ ျပင္ဆင္မႈအားနည္းသူေတြအတြက္ ဘူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္ ျဖစ္မယ့္ကိန္းပါ”ဟု PS စီးပြားေရးသင္တန္းတည္ေထာင္သူ ဦးမ်ိဳးမင္းကေျပာသည္။

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္သည့္အတြက္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္လုိသည့္
လုပ္သားမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ မိုင္းႏွင့္ ဘူမိေဗဒပညာမ်ားတြင္ ဘြဲ႕ရယူထား႐ံုမဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းသေဘာမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ ေလ့လာထားသင့္ေၾကာင္း သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ Future Engineering ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

“ဘြဲ႕ရထားတာတစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ လုပ္ငန္းသေဘာ ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ လုပ္ထားသင့္တယ္။ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမ်ားရွိမွ အခြင့္အလမ္း ပုိမ်ားမယ္။ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈကုိ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ထားသင့္တယ္”ဟု အထက္ပါပုဂၢိဳလ္ကေျပာသည္။

ျပည္ပမွ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၀င္ေရာက္လာလွ်င္လည္း လုပ္သားမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ခ်ဳပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ သင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး စနစ္တက် သင္ၾကားထားသင့္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးျမင့္စုိးကေျပာသည္။

“အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးက ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေလာက္ကနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ေတာင္ တုိးတက္လာတာမရွိဘူး။ ခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းအားေတြကလည္း တက္မလာဘူး”ဟု  á€¦á€¸á€»á€™á€„့္စုိးကေျပာသည္။

ျပည္ပခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကုိင္လုိသူမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈအျပင္ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ားကိုပါ ေလ့လာထားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၀ါရင့္ဧည့္လမ္းၫႊန္တစ္ဦးကေျပာသည္။

“ခရီးသြားလုပ္ငန္း နယ္ပယ္ကို ၀င္ေရာက္မယ္ဆုိရင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာထားရေတာ့မယ္။ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြ သိသင့္တဲ့ သမုိင္းေၾကာင္းေတြအျပင္ လတ္တေလာမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေထြေထြဗဟုသုတေတြပါ ရွင္းျပႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာထားရေတာ့မယ္”ဟု အထက္ပါပုဂိၢဳလ္ကေျပာသည္။

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လာရန္ စိုင္းျပင္းေနေသာ အုိင္စီတီက႑တြင္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိသူမ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းဥပေဒ မထြက္ေသးျခင္းႏွင့္အတူ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားရွားပါးမႈမွာ အဓိကအဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ ႏုိင္ငံျခားက ၀င္လာတဲ့ကုမၸဏီေတြမွာ အုိင္စီတီက႑၊ လူသံုးကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းနဲ႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက အရမ္းမ်ားေနတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြက ျပည္တြင္း၀န္ထမ္းေတြကို အလုပ္ေခၚတဲ့ေနရာမွာ အဓိကအခ်က္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ အရမ္းရွိၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အရမ္းျမင့္တဲ့သူမ်ိဳးကုိ ဦးစားေပးၾကတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းက သူတို႔လုိခ်င္တဲ့ အရည္အေသြးျမင့္ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ဟာ လုိအပ္သေလာက္ မရၾကဘူး။ အလုပ္လာေလွ်ာက္ၾကတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာေတြအားလံုးကုိ စစ္ခ်လုိက္ရင္ ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြ လုိခ်င္တဲ့ အခ်က္အလက္ကိုက္ညီသူဟာ ေဖာင္ႏွစ္ေစာင္ေလာက္ပဲ က်န္ခဲ့တယ္။ အဓိကျပႆနာက ႏုိင္ငံတကာကလုိခ်င္တဲ့ အရည္အေသြးရွိ ၀န္ထမ္းအေရအတြက္ လံုေလာက္မႈမရွိတာပါပဲ”ဟု Executive Search အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးကုမၸဏီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

“ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရမယ့္အထဲမွာ ႏုိင္ငံျခားအေတြ႕အႀကံဳရွိသူေတြ၊ အျမင္က်ယ္သူေတြ၊ စနစ္တက် သြားတတ္သူေတြနဲ႔ တကယ္တတ္ကၽြမ္းတဲ့သူေတြေလာက္ပဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ပိုပြင့္လာမယ္လုိ႔ထင္တယ္။ အုိင္စီတီက႑မွာက ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ၿပီး လုပ္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြ လုိအပ္ေနတယ္”ဟု Information Committe Yangon Region Computer Professional Association မွ တာ၀န္ရွိသူျဖစ္ေသာ ဦးညီလင္းဆက္ကဆိုသည္။

ကၽြမ္းက်င္လုပ္သား အေရအတြက္အမ်ားစုမွာ စင္ကာပူႏုိင္ငံသို႔ အမ်ားအျပား ေရာက္ရွိေနၾကျခင္းက ျပည္တြင္းတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀သည့္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကြန္ပ်ဴတာနယ္ပယ္မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ဆိုၾကသည္။   ႏုိင္ငံတကာမွ ၀င္ေရာက္လာမည့္ အုိင္စီတီဆုိင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ Java ၊ AutoCAD အစရွိသည့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ားအျပင္ ျပည္တြင္း၏ စီးပြားေရးက႑အားလံုးအတြက္ Software ေရးဆြဲႏုိင္သူမ်ားပါ အမ်ားအျပား လုိအပ္ေနေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္း ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးရဲျမတ္သူကေျပာသည္။

By 7Day News Journal


 

အလုပ္အင္တာဗ်ဴး အရည္အေသြးျမင့္မားလာရန္ နည္းလမ္းမ်ား
2014 ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိက ထိပ္တန္းအလုပ္မ်ား။
ယခုလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အျမန္ခန္႕ထားရန္ရွိေသာ ရာထူးေနရာမ်ား
Pat Sajask in on a hockey card
Memes have Mars heyday
 
အလုပ္သမားအက်ိဴးခံစားခြင့္မ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင္တြင္းမွာ ေပ်ာ္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင့္ႏွင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရင့္က်က္သူျဖစ္ဖို႔ ။
အျမန္ ခန္႔ထားရန္ တြက္ လုိ အပ္ လွ်က္ ရွိေသာ ရာထူးမ်ား ။
♦ လုပ္ငန္းခြင္ အျမန္၀င္ေရာက္ ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမန္ခန္႔ထားလုိေသာရာထူးမ်ား ♦
ေခါင္းေဆာင္တိုင္းရဲ႕ အထူးလိုအပ္ခ်က္ (မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထားပ်ဳိးေထာင္ျခင္း)။
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးသို႕ မဝတ္သြားသင့္သည့္ အဝတ္အစားမ်ား
ယုံၾကည္ထိုက္ေသာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစဖုိ။
ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္။
အလုပ္လုပ္ၾကရာ၀ယ္ ။
ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း။
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ား ။
 
 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ခ်င္သလား
ထိပ္တန္း ဂ်ပန္ဘဏ္ႀကီးမ်ား ျမန္မာတြင္ ရုံးခြဲဖြင့္ရန္ အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကိဳးစားလာ
ျပည္တြင္း လုပ္သား ၃ သိန္းေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ဟု ဆုိ
သူမ်ားထက္ ထူးျခားသာလြန္ေနေအာင္ ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။