Welcome to Kaung Myat Thu
   Login    
  
  ေကာင္းျမတ္သူမွ ေပးသည့္၀န္ေဆာင္မူ႔မ်ား ။
 • အလုပ္သမားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားၾကား အလုပ္သမား ဥပေဒ အတုိင္း ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ။
 • အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ၏ ဆႏၵႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အလုပ္ရွာေဖြေပးျခင္း ။
 • လိပ္စာႏွင့္ အနီးဆုံးရွိ လုပ္ငန္းမ်ား ၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း ။
 • အလုပ္ရသည္အထိ ( သုိ႔ ) ၀န္ထမ္းရရွိသည္အထိ ရွာေဖြေပးျခင္း ။
 • အလုပ္သမားႏွင့္ အလုပ္ရွင္ၾကား အခက္ခဲမ်ားအား ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေပးျခင္း ။
 • အင္တာဗ်ဴးသြားရမည့္ အလုပ္၏အေျခေနအား ၾကိဳတင္ သိရွိႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ။
 • ကုမၸဏီ၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ကုိက္ညီသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကုိသာ ေရြးခ်ယ္၍ ပုိ႔ေဆာင္ေပးျခင္း ။
 • ေလွ်ာက္ထားသူ ကုိယ္တုိင္ပဏာမ သေဘာတူသည့္ (CV) မ်ားသာ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ရန္ေပးပုိ႔ျခင္း ။
 • ၀န္ထမ္းမ်ားခန္႔ထားမႈ႔အေပၚ မူတည္၍ Promotion ခံစားခြင့္ရွိျခင္း ။
 •  á€á€”္ထမ္းေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတုိ႔စိစစ္ထားသည့္

          အခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးတင္ျပျခင္း ။

 • သင့္တင့္မွ်တေသာ ၀န္ေဆာင္ခကုိသာ ေတာင္းခံျခင္း ။
 • သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၀န္ထမ္းအစားထုိးေပးျခင္း ။


 

အလုပ္အင္တာဗ်ဴး အရည္အေသြးျမင့္မားလာရန္ နည္းလမ္းမ်ား
2014 ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိက ထိပ္တန္းအလုပ္မ်ား။
ယခုလုပ္ငန္းခြင္၀င္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အျမန္ခန္႕ထားရန္ရွိေသာ ရာထူးေနရာမ်ား
Pat Sajask in on a hockey card
Memes have Mars heyday
 
အလုပ္သမားအက်ိဴးခံစားခြင့္မ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင္တြင္းမွာ ေပ်ာ္ေစရန္ နည္းလမ္းမ်ား ။
လုပ္ငန္းခြင့္ႏွင္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရင့္က်က္သူျဖစ္ဖို႔ ။
အျမန္ ခန္႔ထားရန္ တြက္ လုိ အပ္ လွ်က္ ရွိေသာ ရာထူးမ်ား ။
♦ လုပ္ငန္းခြင္ အျမန္၀င္ေရာက္ ႏုိင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အျမန္ခန္႔ထားလုိေသာရာထူးမ်ား ♦
ေခါင္းေဆာင္တိုင္းရဲ႕ အထူးလိုအပ္ခ်က္ (မွန္ကန္ေသာ စိတ္ထားပ်ဳိးေထာင္ျခင္း)။
အလုပ္အင္တာဗ်ဴးသို႕ မဝတ္သြားသင့္သည့္ အဝတ္အစားမ်ား
ယုံၾကည္ထိုက္ေသာ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေစဖုိ။
ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္။
အလုပ္လုပ္ၾကရာ၀ယ္ ။
ေနာက္လိုက္ေကာင္းမ်ားရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း။
အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ား ။
 
 
ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီေတြမွာ လုပ္ခ်င္သလား
ထိပ္တန္း ဂ်ပန္ဘဏ္ႀကီးမ်ား ျမန္မာတြင္ ရုံးခြဲဖြင့္ရန္ အၿပိဳင္အဆုိင္ႀကိဳးစားလာ
ျပည္တြင္း လုပ္သား ၃ သိန္းေက်ာ္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ဟု ဆုိ
သူမ်ားထက္ ထူးျခားသာလြန္ေနေအာင္ ေတြးေခၚလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း။